Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

NACE Rev2 kods: H.49.41

This class includes:

Limit

This class also includes:

Izņēmumi

This class excludes:

Upper kategorijas

Kategorijas pašā līmenī

H.49.41: Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
H.49.42: Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi

Mainīt valodu

BG: Товарен автомобилен транспорт
CZ: Silniční nákladní doprava
DA: Vejgodstransport
DE: Güterbeförderung im Straßenverkehr
EE: Kaubavedu maanteel
EL: Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
EN: Freight transport by road
ES: Transporte de mercancías por carretera
FI: Tieliikenteen tavarakuljetus
FR: Transports routiers de fret
HR: Cestovni prijevoz robe
HU: Közúti áruszállítás
IT: Trasporto di merci su strada
LT: Krovininis kelių transportas
LV: Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
MT: Trasport ta'merkanzija bit-triq
NL: Goederenvervoer over de weg
NO: Godstransport på vei
PL: Transport drogowy towarów
PT: Transportes rodoviários de mercadorias
RO: Transporturi rutiere de mărfuri
RU: Грузовые перевозки автомобильным транспортом
SK: Nákladná cestná doprava
SV: Vägtransport, godstrafik
TR: Karayolu ile yük taşımacılığı